Prosiectau

Aberhonddu 20:20

Gweledigaeth Newydd

Beth yw Aberhonddu 20:20?

Gweledigaeth a chynllun gweithredu newydd yw Aberhonddu 20:20 ar gyfer dyfodol Aberhonddu.  Mae’n cael ei ddatblygu gan gynrychiolwyr Cyngor Tref Aberhonddu, Siambr Fasnach Aberhonddu, PLAN Aberhonddu a grwpiau eraill yn Aberhonddu sydd â diddordeb.  Mae holl aelodau’r grŵp yn gwneud y gwaith ar sail wirfoddol ar gyfer Aberhonddu 20:20.

 

Ry’n ni hefyd yn cael ein cynghori a’n cefnogi gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Chyngor Sir Powys.

Beth fydd y cynllun yn ei wneud?

 

Ym mis Mawrth 2018, gwahoddwyd trigolion a busnesau yn Aberhonddu i roi eu barn ar eu dyheadau i’r dref trwy arolwg helaeth.

 

Mae grŵp Aberhonddu 20:20 yn defnyddio’r wybodaeth hyn i ddatblygu cynllun dan arweiniad y gymuned a fydd yn adlewyrchu dyheadau trigolion ac yn helpu i ddiffinio dyfodol y dref.

 

Y gobaith yw y bydd y cynllun yn cyfrannu i’r broses gynllunio yn y dyfodol ac yn rhoi tystiolaeth ar gyfer ceisiadau ariannu posibl i’r dref.

AM Y SAFLE HWN
Cwcis
Amodau a thelerau

© Grow In Powys 2018

Created by www.mogwaimedia.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now