Busnes Cymorth a cyngor

Mae cefnogi’r economi leol yn brif flaenoriaeth i Gyngor Sir Powys. 
 
Mae ein Gwasanaeth Adfywio yn awyddus i helpu busnesau lleol, busnesau sy’n dechrau a busnesau sydd am symud i’r ardal.  Trwy gysylltu gwasanaethau’r cyngor a gweithio gyda phartneriaid allanol gallwn eich helpu chi i ddod o hyd i’r cymorth cywir ar gyfer eich menter. 


Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, Busnes Cymru ac asiantaethau menter lleol i helpu busnesau Powys i dyfu.  Os ydych angen cymorth gydag eiddo busnes, sgiliau, recriwtio, a llwybrau nawdd byddwn yn fwy na pharod i roi help llaw. 

Cadw mewn cysylltiad â Newyddion Busnes Powys.
 Os hoffech gadw mewn cysylltiad â digwyddiadau busnes lleol a chlywed am yr hyn sy’n digwydd yn y byd busnes tanysgrfiwch i’n cylchlythyr a thudalennau cyfryngau cymdeithasol (cliciwch ar yr eiconau):

GiPNews-BannerAd-CYM.jpg

Rhwydwaith Gwella Busnes Powys: Hydref 2018 (AM DIMM)
 Dewch draw i’ch digwyddiad agosaf a chwrdd â pherchnogion busnes eraill mewn lleoliad cyfeillgar ac anffurfiol.  Dewch i greu cysylltiadau, rhannu gwybodaeth a dysgu o brofiad eraill.

PBBN2018NOW-BannerAd-cym.jpg


Meddwl am symud eich busnes i Bowys?
Mynnwch olwg ar y wefan Symud i Ganolbarth Powys – Darganfod Powys

Gweithio mewn partneriaeth.

Fel partner allweddol yn y Bartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru a rhwydweithiau lleol rydym yn gweithio gyda busnesau Powys i yrru datblygiad economaidd ar draws ardal Canolbarth Cymru.:

Gwerthu i Gyngor Sir Powys.

Mae’r canllaw hwn wedi’i lunio i helpu busnesau lleol sydd am werthu eu gwasanaethau a’u cyflenwadau i’r Cyngor:


Tyfu busnesau Powys.
Mae gennym raglenni cymorth i helpu eich busnes chi:

Help gan sefydliadau eraill.
Rydym yn gweithio gyda phartneriaid allanol i helpu busnesau Powys fanteisio ar y pecyn cymorth gorau:

Sut i gysylltu â ni:

Regeneration@powys.gov.uk

Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio, Cyngor Sir Powys,

Neuadd y Sir,

Spa Road East,

Llandrindod,

Powys, LD1 5LG.

Ffon: 01597 827657

AM Y SAFLE HWN
Cwcis
Amodau a thelerau

© Grow In Powys 2018

Created by www.mogwaimedia.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now