Canolfannau Cymunedol Powys

Eich Gwefan Canolfannau i’r Gymuned

Mae’r wefan hon wedi’i chynllunio i’ch helpu chi i:

  • gynllunio a sefydlu Canolfan i’r Gymuned sy’n diwallu anghenion eich cymuned chi

  • cael gwybod beth sy’n gweithio mewn mannau eraill

  • sicrhau ei fod yn cael ei redeg yn dda, yn gyfreithiol ac yn ddidrafferth

  • gwneud eich Canolfan i’r Gymuned yn ariannol gynaliadwy

  • dod o hyd i ffynonellau cymorth eraill

  • rhwydweithio â phrosiectau tebyg ym Mhowys er mwyn rhannu gwybodaeth

HARNEISIO CRYFDERAU CYMUNEDOL

Adeiladau amlddefnydd y mae’r gymuned yn eu rhedeg a’u harwain gan fynd ati’n rhagweithiol i helpu amrywiaeth o wasanaethau i wella ansawdd bywyd y gymuned gyfan.

Pan mae rhywun yn dweud "Ni allwn ni adael i’n cymuned farw" mae’n bryd gwneud rhywbeth. Gall problem neu fygythiad sy’n gyffredin i bawb ddod â phobl at ei gilydd i wella gwasanaethau lleol.

Nid oes yn rhaid ichi wneud hyn ar eich pen eich hun. Mae yna ddigonedd o wybodaeth a chyngor ar y wefan hon ac o fewn cyrraedd rhwydd ar y rhyngrwyd.

Astudiaethau Achos

Polisiau a gweithdrefnau

Lle I gael mwy o help

Adnoddau

AM Y SAFLE HWN
Cwcis
Amodau a thelerau

© Grow In Powys 2018

Created by www.mogwaimedia.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now