AM Y SAFLE HWN
Cwcis
Amodau a thelerau

© Grow In Powys 2018

Created by www.mogwaimedia.com

Cysylltiadau Digidol

Canllaw syml i fusnesau i’r help a’r cymorth sydd ar gael ar gyfer cysylltedd rhyngrwyd ym Mhowys. 

Manteisiwch i’r eithaf ar y rhyngrwyd i gynnal eich busnes, gyda ffyrdd o arbed arian, dulliau o gynnwys cadernid busnes a gwelliannau i gysylltedd â’r rhyngrwyd.

Rural Broadband Leaflet-cym.jpg
 

Rhwydweithiau Band eang Ffibr

Gwybodaeth Gyffredinol

Mae gwefan openreach BT yn darparu gwybodaeth i gartrefi a busnesau ar hynt y band eang cyflym iawn, a ph’un a ydyw ar gael yn eich ardal chi ai peidio. I gael rhagor o wybodaeth atebion i gwestiynau a ofynnir yn aml, cliciwch ar y ddolen isod:

 

> BT Openreach 

 

I roi prawf ar gyflymder presennol eich llinell, defnyddiwch y gwiriwr cyflymder llinell isod:

> Gwiriwr Cyflymder Cyflym Iawn 

 

Gwybodaeth i Fusnesau

Mae Superfast Business Wales yn adnodd rhagorol gyda’r wybodaeth, y cymorth a’r offer diweddaraf i fusnesau yng Nghymru:

> Sut y gall eich busnes chi gael budd ohono 

> Canllawiau ac awgrymiadau defnyddiol 

> Cyfrifiannell Arbedion 

> Cyfeiriadur Meddalwedd 

 

Cyllid ar gyfer y gwasanaeth Cyflym Iawn

Gall Llywodraeth Cymru gynnig dau gynllun cymorth:

> talebau Mynediad i Fand Eang Cymru (Mynediad i safleoedd anodd eu cyrraedd) 

> Taleb Gwibgyswllt (Uwchraddio i Wibgyswllt) 

 

Mae cyllid hefyd ar gael trwy Bartneriaeth Ffibr cymunedol BT sy’n gallu helpu cymunedau ddod o hyd i ateb ffibr:

> Partneriaeth Ffibr Cymunedol 

 

Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP)

Gallwch ddod o hyd i restr o Ddarparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd sy’n cynnig gwasanaethau cyflym iawn a gwibgyswllt i’w ddefnyddio gyda chynlluniau Taleb Allwedd Band Eang Cymru a Gwibgyswllt yma:

 

> Llywodraeth Cymru – Band Eang Cyflym Iawn 

Rhwydweithiau Ffonau Symudol

Darparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd (ISP)

Gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu trwy gerdyn sim ar gyfer dyfeisiadau neu ddyfais dongl USB ategol. Mae’r cyflymder a’r cysylltedd yn dibynnu ar ddarparwr y rhwydwaith a’u signal ffonau symudol yn y lleoliad a geisiwch. Mae’n werth gwirio’r signal gyda’ch darparwr i ddechrau. Mae rhestr o ddarparwyr ffonau symudol i’w chael ar wefan USwitch:

> USBand Eang Symudol USBSwitch 

 

Mae gwefan Ofcom yn cynnig gwasanaethau ffôn symudol  (llais, 3G a 4G) a chyflymder band eang sefydlog ar gyfer y 4 prif ddarparwr ffonau symudol, EE, O2, Vodaphone a Three yn:

> Signal Ffôn symudol Ofcom 

 

Rhwydweithiau eraill

Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP) Band Eang Diwifr Sefydlog

Bydd y gwasanaethau’n cael eu darparu trwy rwydweithiau symudol a thros amleddau radio trwy erial a derbyniwr. Bydd y ffi yn cynnwys tâl unwaith yn unig i sefydlu’r cyfarpar darlledu, a thanysgrifiad misol i dalu am gytundeb tymor penodedig. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: 

> ISP Review - Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP) Band Eang Di-wifr Sefydlog 

 

Band Eang Lloeren

Gwasanaethau wedi’u darparu trwy dderbyniwr a dysgl lloeren. Fel arfer, bydd y taliadau’n cynnwys ffi unwaith yn unig i osod y cyfarpar darlledu a chytundeb tymor penodedig a delir trwy danysgrifiad misol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn:

> Adolygiad ISP – ISP Band Eang Di-wifr Sefydlog 

 
 
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now