Polisiau a gweithdrefnau

Pwysigrwydd polisïau a gweithdrefnau ysgrifenedig: Gall sefydliadau sy’n cael eu rhedeg yn dda bara am flynyddoedd a ffynnu heb bolisïau ysgrifenedig. Ond cyn gynted ag y mae anghydfod yn codi ynglŷn â’r ffordd i wneud pethau gall ymddiriedolwyr ac uwch staff fod mewn trafferth os nad yw polisïau, gweithdrefnau gweithredu a chynlluniau’r sefydliad wedi’u dogfennu’n ddigonol.

 

Lle i gael help

 

  • A oes arnoch chi angen polisïau sydd eisoes wedi’u paratoi i ddechrau bodloni’ch ymrwymiadau cyfreithiol ac atal eich prosiect rhag mynd o chwith? Cliciwch ar y dolenni isod i lawrlwytho enghreifftiau o rai o’r polisïau a’r gweithdrefnau ysgrifenedig allweddol y bydd eu hangen ar eich sefydliad.

  • Gallwch chi ddod o hyd i fwy o fodelau ac enghreifftiau o bolisïau trwy edrych trwy’r gwefannau sydd wedi'u rhestru yn yr adran Lle i gael mwy o help.

  • Os byddwch chi’n defnyddio dogfennau enghreifftiol mae’n hynod bwysig eich bod chi’n eu haddasu’n ofalus i ddiwallu anghenion penodol eich sefydliad eich hun, a sicrhau bod aelodau’ch Pwyllgor yn chwarae rhan mewn cytuno ar y cynnwys ac mewn cadarnhau eu bod nhw’n cael eu mabwysiadu.

  • Sicrhewch fod enw’ch sefydliad i’w weld yn eich polisïau trwyddynt draw – yn hytrach nag enw’r sefydliad a ddarparodd y model.

 

Dolenni i ddogfennau polisïau enghreifftiol:

 

AM Y SAFLE HWN
Cwcis
Amodau a thelerau

© Grow In Powys 2018

Created by www.mogwaimedia.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now