Prosiectau

Trefi Bywiog

Helpu pobl ym Mhowys i fanteisio ar economi amrywiol ffyniannus. 

Mae Trefi Bywiog yn fenter Stryd Fawr/Manwerthu sy'n anelu at ymdrin â’r problemau cyfredol yn y stryd fawr a nodi ffyrdd o gynyddu nifer yr ymwelwyr /defnydd, lleihau nifer yr adeiladau gwag, ac ysgogi menter drwy ddatblygu pecyn cymorth ar gyfer Adfywio Canol Trefi.

Mae'r prosiect yn gweithredu camau i brofi gweithgareddau yn nhrefi Peilot y Drenewydd a Rhaeadr Gwy. Mae camau gweithredu a ddewiswyd yn dod o argymhellion a wnaed gan adroddiad ymchwil annibynnol, gan gynnwys: 

  • Marchnata digidol (yn benodol drwy fanwerthu ar wefannau) a 

  • Defnydd o eiddo manwerthu neu fusnes yn y cyfamser  

 

Mae llwyddiant yn cael ei fesur yn erbyn canlyniadau sy’n benodol i’r prosiect sydd wedi ei glymu’n agos â gosod cerrig milltir er mwyn caniatáu monitro rheolaidd.

Mae'r prosiect yn ceisio nodi dulliau sy’n gallu 'gwneud gwahaniaeth' ac yn defnyddio dysgu o weithredu’r treial i gynorthwyo eraill i fod yn fwy gwybodus ynghylch dethol i greu eu hatebion eu hunain i broblemau canol trefi lleol.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Regeneration@powys.gov.uk

AM Y SAFLE HWN
Cwcis
Amodau a thelerau

© Grow In Powys 2018

Created by www.mogwaimedia.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now