Mae Powys yn cynnig amrywiaeth anhygoel o dirweddau a gyda hynny, cyfle. Fe’i lleolir yn ganolog rhwng De Cymru ddiwydiannol, Gororau Swydd Amwythig a Swydd Henffordd, ac Eryri yng Ngogledd Cymru. Croesir Powys yn .l ac ymlaen gan sawl bwlch mynyddig. Mae gan y sir drefi bach llawn cymeriad yma ac ynddi dydych chi fyth ymhell o ddwˆ r - boed y rhain yn afonydd pefriog neu yn llynnoedd gwych.

O barciau dilychwin a bryniau tonnog, dyffrynnoedd Cymreig sy’n ddigon i gipio eich anadl i bentrefi wedi’u cuddio ynddynt, mae’r cyfan gennym ni yma. Mae yna 2,000 o filltiroedd sgwâr o ryddid allan yna gyda’ch enw chi arnyn nhw. Yn ogystal â chyfleoedd gwaith a seilwaith rhagorol mae Powys yn cynnig croeso Cymreig cynnes. Mwynhewch gydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith, anadlwch awyr iach y mynydd, a dotiwch at ein trefi marchnad sy’n llawn o siopau annibynnol a siopau boutique yn gwerthu eu cynnyrch crefftau gwlad eu hunain. Yna, beth am ymgolli yn awyr agored epig ein rhanbarth, ymlaciwch yn ein cefn gwlad ffrwythlon a’r cyfan wrth fwynhau ein cynnyrch lleol - o’r cae i’r fforc mae ein bwyd mor ffres ag y gallai fod.

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon

Cysylltu

 

© 2018 Symudwch i'r Canolbarth

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon

AM Y SAFLE HWN
Cwcis
Amodau a thelerau

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now